Potyczki z Jenkinsem i Mavenem

Cześć, dziś będzie wpis na temat dość ciekawej sytuacji, jaka ostatnio mi się przytrafiła. Warunki wejściowe: wielo-modułowy projekt w Mavenie, którego wybrany test uruchamiamy z Jenkinsa: mvn Dtest=com.testerkakoduje.RegisterSecretAccount#registerAccount test job w Jenkinsie, gdzie z poziomu pipeline’u (Groovy)  kod systemu był pobierany z GITa. następnie komenda: mvn clean install i wykonywanie interesującego nas testu jak powyżej. […]

Zrzut ekranu z Selenium WebDriver

Cześć, dość często jesteśmy w sytuacji, gdy w przypadku błędu aplikacji, chcemy wykonać zrzut ekranu z poziomu naszych testów automatycznych. W moich skryptach, poza Selenium WebDriverem, korzystałam również z TestNG i taka funkcjonalność była realizowana następująco: @AfterMethod public void captureScreenshotOnFailure(ITestResult testResult) { if (!testResult.isSuccess()) { takeScreenshot(); } cleanUp(); } Metoda ta korzysta z anotacji TestNG […]

Plik properties w testach

Cześć, dość często zdarza się sytuacja, gdy chcemy przechować gdzieś dane konfiguracyjne, spójne dla całej testowanej aplikacji. Może być to np. adres aplikacji, login, hasło, ewentualnie inne dane używane do skryptów. Jednym, ze sposobów, aby to zrobić może być plik properties. Budowa pliku properties jest następująca: page=http://stronatestowa.pl username=user password=secret browser=chrome driverPath=/driver/chromedriver.exe screenshotPath=screens Oczywiście powyższe dane […]

Java – interfejsy po raz pierwszy

Cześć, dziś będzie wpis bardziej techniczny. Ze względu na to, że przygotowuję się do zdawania certyfikatów z Javy 8 postanowiłam zamieszczać tutaj informacje na które natrafiłam podczas nauki i które uważam za wartościowe. Na początek kilka słów o zmianie wprowadzonej w Javie 8, która dotyczy interfejsów. Od Javy 8 poza deklaracjami metod, które mogą zostać […]